มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการ เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562
ต้อนรับตัวแทนจากวัดพุทธบูชา ประเทศสหรัฐอเมริกา
กิจรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2"
โครงการ ราชาวดีเบ่งบานสู่มวลชน ประจำปีการศึกษา 2562
วสก จัดโครงการก้าวย่างสู่วิชาชีะ
วสก. เปิดบ้าน TSU Young Ambassador 2019 ต้อนรับ TSU Young Ambassador 2019
กิจกรรม วสก. Happy Mind Happy Body
วสก. เร่งดำเนินการจัดตั้งหลักสูตร ภายใต้สถาบันอายุยืน
แผนไทย วสก.ร่วมใจบริการออกหน่วย พอ.สว. พัทลุง
พิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 วสก. ม.ทักษิณ
เพิ่มประสบการณ์วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย
เปิดบ้านโรงเรียนหน้าเขาเยี่ยมคณะ
โครงการ Workshop EdPEx เพื่อ วสก.เป็นเลิศ
ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีไทยทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
วสก.ต้อนรับครณะครูโครงการ
บรรยากาศพิธีเปิด การประชุม สนสท. ครั้งที่ 2/2561
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
โครงการ อบรม Office Syndrome


หน้าที่ :