AdminLTELogo

รายงานสถิติการให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาตามคำร้องขอแจ้งซ่อม

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ประจำปีพุทธศักราช 2566

ทั้งหมด 53
รอดำเนินการ 1
กำลังดำเนินการ 7
เรียบร้อยแล้ว 45
สถิติการดำเนินการตามคำขอแจ้งซ่อม
สถิติแบ่งตามประเภทงานที่แจ้งซ่อม
สถิติการให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาตามคำร้องขอแจ้งซ่อม (2023)
ตารางสถิติการให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาตามคำร้องขอแจ้งซ่อม
วันที่แจ้ง รายการแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม สถานะ วันที่ดำเนินการล่าสุด
2023-05-19 09:10:38
แอร์ที่โรงผลิตยาตัวสวิงเปิด-ปิด ไม่ได้
นายวิทวัส หมาดอี
รอดำเนินการ
2023-05-08 11:41:31
เครืาองถ่ายเอกสารหมึกหมด
นายวิทวัส หมาดอี
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-05-08 15:01:31
2023-05-03 13:45:58
หลอดไฟเสีย
อาภรณ์ หนูเอียด
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-05-08 08:03:45
2023-05-01 09:06:42
แอร์ไม่เย็น
นายติณณ สุวรรณคีรี
กำลังดำเนินการ
2023-05-08 08:07:03
2023-04-27 15:59:24
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช้ไมค์ไม่ได้
อ.ดร.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-04-28 10:12:46
2023-04-25 13:26:00
ย้ายคอมพิวเตอร์ในห้องคลินิกเเพทย์เเผนไทย
เบญจวรรณ อำพะมะ
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-04-25 13:37:11
2023-04-20 13:42:25
ไมค์ประชุมแถวกลางไม่ติด 1 ตัว
จิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-04-20 13:52:29
2023-04-19 14:41:57
ปริ้นเตอร์หมึกจาง
สุกลกาญจน์ กรรณราย
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-04-19 15:36:51
2023-04-19 13:36:08
ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝาชักโคลกชำรุด
นางวรินทร์ทิพย์ คงฤทธิ์
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-04-21 08:06:48
2023-04-10 10:56:00
แอร์ไม่เย็น
เรวดี จรงค์หนู
กำลังดำเนินการ
2023-04-19 16:37:01
2023-04-03 09:30:50
ก๊อกอ่างน้ำปิดน้ำไม่ได้น้ำไหลตลอด
น้ำฝน​ดียิ่ง
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-04-19 16:35:27
2023-03-31 14:11:33
แอร์ไม่เย็น
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
กำลังดำเนินการ
2023-04-19 09:07:54
2023-03-29 14:21:29
คอมพิวเตอร์เสีย
อ.ดุสิต พรหมอ่อน
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-04-18 10:03:39
2023-03-22 10:19:50
หลอดไฟเสีย
อาภรณ์ หนูเอียด
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-30 15:00:17
2023-03-21 15:30:27
กล่องทิชชูชำรุด
นางสาวอุไร ไชยสุด
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-04-19 16:38:00
2023-03-16 10:19:15
เช็คเครื่องเสียง อุปกรร์การสอนห้อง 2302
นางวรินทร์ทิพย์ คงฤทธิ์
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-21 11:04:43
2023-03-14 09:18:34
ไฟกระพริบ 1 หลอด
อ.ดร.ยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-21 14:48:08
2023-03-09 14:56:11
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-09 15:56:15
2023-03-02 13:35:33
ไมล์สาย
พิริยะลักษณ์
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-08 10:28:22
2023-03-02 13:35:20
ไมล์สาย
พิริยะลักษณ์
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-09 15:56:41
2023-03-02 11:04:47
เปิดคอมไม่ติด
อ.ธราภรณ์ สุนทร
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-03 14:33:34
2023-02-28 16:05:13
หน้าจอคอมเสีย
นางอรนุช กำเนิดมณี
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-03 15:00:41
2023-02-26 11:22:40
ประตูชำรุด
อมรรัตน์
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-09 15:57:32
2023-02-24 09:50:52
หัวฉีดห้องน้ำชำรุด
อมรรัตน์ มากภิบาล
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-02-28 08:11:41
2023-02-23 11:59:41
คอมพิวเตอร์ทำงานช้า ขึ้นเป็นเส้น ขอให้อัพเกรด PCU
ดร.สุภาพร เมฆสวี
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-03-02 11:32:10
2023-02-15 14:26:43
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-02-28 17:16:18
2023-02-10 09:59:10
ปลั๊กไฟชำรุดหลุดออกจากฝาผนัง
วานิสาปานสังข์
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-02-13 09:45:43
2023-02-09 07:39:13
ซิ้งล้าง ​เวลาใช้น้ำมีน้ำรั่วซึมมาจากท่อใต้ซิ้งและล้นออกด้านนอกซิ้ง
น้ำฝน​ ดียิ่ง
กำลังดำเนินการ
2023-02-09 10:18:41
2023-02-07 13:24:35
โทรศัพท์ดับ 4001
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-02-14 10:01:28
2023-02-07 13:24:01
โทรศัพท์ดับ 4209
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-02-14 10:36:33
2023-02-06 16:22:52
คอมพิวเตอร์ช้า
อรณี ศรียา
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-02-07 10:31:38
2023-02-03 11:05:38
ที่กดชักโครกน้ำรั่วซึมเวลากด
น้ำฝน​ ​ดียิ่ง
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-02-09 07:48:21
2023-02-03 10:02:55
แอร์ห้องคลินิคแพทย์แผนไทยไม่ทำงาน
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-02-03 10:27:01
2023-01-31 10:26:48
แจ้งซ่อม
นางสาวปัทมา รักเกื้อ
กำลังดำเนินการ
2023-01-31 10:52:30
2023-01-31 08:35:14
เครื่อง Printer หมึกหมด
นางวรินทร์ทิพย์ คงฤทธิ์
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-31 09:16:27
2023-01-27 14:45:51
ที่ครอบสายไฟชำรุด
น้ำฝน​ ดียิ่ง
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-02-01 10:22:56
2023-01-20 08:28:26
ที่จับเวลาเปิดปิดประตูชำรุดค่ะ
น้ำฝน​ ดียิ่ง
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-20 08:52:22
2023-01-19 10:57:23
กล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถดับ
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-19 13:37:49
2023-01-19 10:34:05
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ไม่สามารถรีเซ็ตระบบได้
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
กำลังดำเนินการ
2023-01-20 08:05:32
2023-01-18 09:12:57
โทรศัพท์ภายในดับ
พิมพ์มนัส เวชภู
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-18 09:34:32
2023-01-17 13:44:25
โทรศัพท์ดับ
นายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-17 13:52:56
2023-01-13 14:23:25
เปิดเสียงจากคอมพิวเตอร์ไม่ดัง
ดุสิต พหรมอ่อน
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-13 14:33:03
2023-01-13 12:45:24
ตู้เย็นเสียค่ะ
น้ำฝน​ ดียิ่ง
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-31 16:04:35
2023-01-13 12:39:09
ซิ้งล้างจานพบปัญหาน้ำรั่วซึมมาที่พื้นด้านนอกค่ะและตรงท่อด้านในช่วงข้อต่อด้านในสุดเวลาใช้น้ำมีน้ำซึมออกมาค่ะ
น้ำฝน​ ดียิ่ง
กำลังดำเนินการ
2023-01-20 08:07:32
2023-01-13 08:54:07
โทรศัพท์ห้องสำนักงานอาชีวอนามัยติดต่อไม่ได้
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-13 09:19:07
2023-01-13 08:27:18
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-13 08:37:37
2023-01-11 10:39:11
เดินระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่ม
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-12 17:07:39
2023-01-11 10:37:53
ย้ายโต๊ะทำงาน
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-17 10:12:50
2023-01-10 11:00:22
ขอโทรศัพท์ใหม่ติดตั้งให้กับบุคลากร
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-12 13:30:04
2023-01-09 12:02:31
สายฉีดชำระชำรุด
นายสมหมาย คงนวล
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-10 12:13:58
2023-01-09 11:03:44
เครื่องปริ้นเตอร์พิมพ์ออกมาแล้วสีจาง
นายวิทวัส หมาดอี
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-19 10:00:25
2023-01-03 10:54:43
เปิดไฟล์ word แล้วโปรแกรมปิดเอง
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-03 11:08:33
2023-01-03 08:58:11
อินเตอร์เน็ตห้องสำนักงานสาขาอาชีวอนามัยใช้งาไม่ได้
นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่
ดำเนินการเรียบร้อย
2023-01-03 09:50:28