มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์คณะ วสก. กับคุณค่าของบทบาทการให้คำปรึกษานิสิต
โครงการ“ถอดบทเรียน ประสบการณ์วิกฤติโควิด 19 สู่การจัดการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังในโรงงานอุตสาหกรรม”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
กิจกรรม วันสงกรานต์ฮาเฮ ภายใต้โครงการ Happy family Day"
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานระบบ EasyChair สำหรับ PC Member และ Reviewer”
Walk Through Survey "ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ออยล์ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา"
วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันจักรี ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง
การประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการราชาวดีเบ่งบานสู่มวลชน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสุขภาพและการกีฬา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN – QA Version 4
การประชุมเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุกเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมใน แรงงานนอกระบบ
กิจกรรม วสก.ร่วมใจถวายพวงมาลา วันมหิดล และวันไหว้ครู คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถาบันอายุยืนจัดทำสื่อเผยแพร่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยแนะนำการทำอโรมา 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” จากพืชสมุนใกล้บ้านแก่ผู้สูงอายุ
สถาบันอายุยืนจัดทำโปรแกรมพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU
โครงการ ก้าวย่างสู่วิชาชีพ


หน้าที่ :