กิจกรรมทำบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

   27 มี.ค. 67  /   48

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 อาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปี 4 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร่วมกิจกรรมทำบุญทางพระพุทธศาสนา ณ โถงชั้น 1 หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 นี้

-------

#FHSS #TSU

#ThaksinUniversity

#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ