ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมนา SOUTH ASIA VIRTUAL SPORTS SCIENCE COLLOQUIUM

   20 มี.ค. 67  /   72

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมนา SOUTH ASIA VIRTUAL SPORTS SCIENCE COLLOQUIUM "PROSPECTS OF SPORTS SCIENCE IN LOW MIDDLE INCOME COUNTRIES"

โดยมีผู้บรรยาย

Asst. prof. Dr. Chawinbhass Pimjan และ Dr. Penpak Noopud จาก Thaksin University, Phatthalung, Thailand  

Manipal Academy of Higher Education. Manipal, India 

Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia 

University of Peradeniya, Sri Lanka 

ในวันที่ 26 มีนาคม 2024 ตั้งแต่ เวลา 09:30น. เป็นต้นไป

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ลิงค์ลงทะเบียน https://events.teams.microsoft.com/event/87d06b49-66d5-447b-9f21-916e2789810d@29bebd42-f1ff-4c3d-9688-067e3460dc1f

ลิงค์เข้าร่วม https://shorturl.at/gsP48


#FHSS #TSU

#ThaksinUniversity