ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนระดับปริญญาโท คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

   11 มี.ค. 67  /   97

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนระดับปริญญาโท

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

จำนวนการเปิดรับ
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) จำนวน 15 ที่นั่ง
ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 20 ที่นั่ง

สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://bit.ly/436UpwS
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-7460-9613