คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

   11 มี.ค. 67  /   78

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ 2566 ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ https://bit.ly/48Oc8e3
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  0-7460-9613