วสก.ลุยนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน TSU Innovation Showcase and Move to Industry

   21 ก.พ. 67  /   76

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำโดย อาจารย์ ดร.สุกาญจนา กำลังมาก ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ อาจารย์ชไมพร ทองเพชร ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการตลาด รวมทั้งเจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "TSU Innovation Showcase and Move to Industry"

เพื่อนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยของของคณะฯ เช่น ผลิตภัณณ์ยาดมสมุนไพร สครับขัดผิวจากขาวสังหยด พิมเสนอโรม่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสาขาวิชาการการแพทย์แผนไทย ร่วมทั้งผลงานวิจัยที่ได้รับเลขจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด หมอน้อยชวนคุยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สติ๊กเกอร์ไลน์ชุดห่วงใยใสใจสุขภาพ จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม จากหลากหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ อีกมากมาย ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

---

#FHSS #TSU

#ThaksinUniversity

#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา