กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการบริหารจัดการ

   21 ก.พ. 67  /   68

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการบริหารจัดการ ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ล่องแก่งจวนจ้าวถิ่น อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังฝึกโยคะ และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความพูดว่า