ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

   23 ก.พ. 67  /   145

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
รายละเอียดดังเอกสารแนบ : https://drive.google.com/file/d/1eQReI-HlyzVbdRsN_djDk5O1D0Rq4cMR/view?pli=1