เชิญชวนชาว วสก. ร่วมโครงการ ราชาวดีเกม 2567

   2 ก.พ. 67  /   101

ประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กำหนดจัดโครงการ “ราชาวดีเกม” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและเป็นเกียรติในการร่วมมอบของรางวัลในโครงการราชาวดีเกมประจำปีการศึกษา 2566

ณ โรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เวลา 07:30-17:00 น.