บุคลากรและนิสิต วสก. ร่วมจัดกิจกรรมส่งความสุขวันเด็ก ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลลานข่อย

   16 ม.ค. 67  /   154

วันที่ 13 มกราคม 2567 บุคลากรและนิสิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์หลัก สูตรของคณะฯ ณ เทศบาลตำบลลานข่อย ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาอย่างเป็นทางการและสามารถต่อยอดกิจกรรมอื่นๆได้อีกมากมายในอนาคต