ขอแสดงความยินดี กับนิสิตสาขาวิชาสาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภท แอโรบิกดานซ๊

   7 ธ.ค. 66  /   130

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตสาขาวิชาสาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภท แอโรบิกดานซ๊ ในการแข่งยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2566

โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้

1. นายนิอุซมาน นิเล๊าะ

2. นายพาณิภัค อินทรวิเศษ

3. นายวุฒิภัทร สบู่ไหม้

4. นายทวิชัย พรหมสุวรรณ

5. นายบาซีร วาเต๊ะ

6. นายวีรวุฒิ คงเชื้อ

7. นายเขตตะวัน เสนชะนะ

8. นายธวัชชัย ทองสงฆ์

ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน

อาจารย์ธราภรณ์ สุนทร นายติณณ สุวรรณคีรี และนางสาวชลธิญา เกิดแก้ว

---

#FHSS #TSU

#ThaksinUniversity

#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ