ร่วมประชุมเจรจาความก้าวหน้าและความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Mr. Huang Wenxuan, Chairman of Senyuan Group และคณะผู้บริหารจาก Senyuan Group

   24 ต.ค. 66  /   222

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และอาจารย์ ดร. สุปานดี มณีโลกย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เข้าร่วมประชุมเจรจาความก้าวหน้าและความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Mr. Huang Wenxuan, Chairman of Senyuan Group และคณะผู้บริหารจาก Senyuan Group ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ Pullman Bangkok Hotel G กรุงเทพมหานคร

โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างศูนย์การแพทย์ทางเลือกและการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนร่วมกัน

---

#FHSS #TSU

#ThaksinUniversity

#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ