ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ (Certificate of Research and Health Innovation)

   25 พ.ย. 65  /   305

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร "วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ (Certificate of Research and Health Innovation)" 

เริ่มเรียนในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 17.00 ทั้งระบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สำหรับระบบผู้เรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Cisco webex metting 
Meeting link:
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=md09b86c11186f91a5066abbad6632ebc

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าร่วมกลุ่ม Line กลุ่มผู้เรียน หลักสูตร non-degree วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ#1

ลิงคืเข้าร่วมกลุ่มไลน์ : https://line.me/ti/g2/0T0uSwFYxv0GlS9a9g7j6d6U4b5pEu1rUF-jqw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ (PDF)