สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร "วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ (Certificate of Research and Health Innovation)"

   22 พ.ย. 65  /   3094
 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร

"วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ (Certificate of Research and Health Innovation)"

 

สมัครด่วน และลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2565

เรียนฟรี มีประกาศนียบัตร (โปรโมชั่นนี้ เฉพาะรุ่นที่ 1 เท่านั้น!)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-5897027 และ 082-2678931

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ในเข้าระบบ https://forall.tsu.ac.th/public/home.jsp

2. เลือกเมนูด้านบน "สมัครผู้เรียนใหม่"

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์ม

4. เมื่อบันทึกข้อมูลในท่านเข้าไปเช็ค email ที่ท่านสมัครไป

5.รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน 5หลักสุดท้ายของท่าน

6. โปรดกด "Link" เพื่อเปิดใช้งานบัญชี

*หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วโปรดเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานทันที

7. และเข้าระบบไปเลือกลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ