คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จบัณฑิตคณะฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

   21 ก.ย. 65   /  31

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง