ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 12 International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022 (12 ICPH-GMS: 2022)

   5 ก.ย. 65   /  11

วันที่ 2 กันยายน 2565 ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ทั้ง 4 หลักสูตร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 12 International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022 (12 ICPH-GMS: 2022) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสถาบัน/องค์กร เครือข่ายสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) ประกอบด้วย ประเทศไทย พม่า จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา