ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว

   5 ก.ย. 65   /  21

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับรางวัล "International Outstanding Award 2022

for Management in Community Health Services"

จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022 (12th ICPH-GMS: 2022) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี