ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสการเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

   30 ส.ค. 65   /  12

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสการเยี่ยมเยียนและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน