เพาะกล้าปาริชาต ประจำปีการศึกษา 2565 (TSU Seeds 2022)

   19 มิ.ย. 65   /  18

เพาะกล้าปาริชาต ประจำปีการศึกษา 2565 (TSU Seeds 2022)

กำหนดการกิจกรรม TSU Healthy 

ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและกิจกรรมโครงการ
เพาะกล้าปาริชาต ประจำปีการศึกษา 2565 (TSU Seeds 2022)

พบกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะพยาบาลศาสตร์ 
แล้วเจอกัน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นะครับ