ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร เหตุหมัน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   1 เม.ย. 67  /   38
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร เหตุหมัน

อ.ดร.วันเพ็ญ ทองสุข ที่ปรึกษาหลัก และ อ.ดร.สุปานดี มณีโลกย์ ที่ปรึกษาร่วม

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ภาคบรรยาย

เรื่อง : เนาะรองนั่งและพนักพิงหลังจากยางพารา เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานสำนักงาน

โครงการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

facebook sharing button