เปิดหลักสูตร Non-degree หลักสูตร กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย

   7 พ.ย. 65  /   400
 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เปิดหลักสูตร Non-degree "ในรายวิชา กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย"

สำหรับนักเรียนแพทย์แผนไทยที่อยู่ระหว่างการเรียนในโรงเรียน/สถาบัน ที่ยังไม่ได้สอบใบประกอบวิชาชีพหรือนักเรียนหรือนิสิตที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฤหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ค่าลงทะเบียน 500 บาท รับจำนวน 50 ที่นั่ง

ระยะเวลาในการเรียน เวลา 08.00 – 17.00 น. ของวันที่ 19, 20, 26 และ 27 พฤศจิกายน 2565

โดยเรียนผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting

สมัครวันนี้ – 12 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้เรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมศักดิ์ เส้งนุ้ย

092-2801307 หรือเพจ facebook แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ