คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 เม.ย.65 ถึงวันที่ 21 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม วันสงกรานต์ฮาเฮ ภายใต้โครงการ Happy family Day"
 
     
ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและมอบพวงมาลัยขอพรจากพระครูปลัดธวัช สนฺติธมฺโม (ระตะนิล) รองเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย นครศรีธรรมราช อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และนางสาวอุทัยวรรณ สุทธิพงศ์

เนื่องในเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2565 "วันสงกรานต์ฮาเฮ"
"ภายใต้โครงการ Happy family Day" เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร สืบสานประเพณีวัฒนธรรมขบนธรรมเนียมอันดีงามสืบไป โดยทาง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอถือโอกาสนี้ อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ไทย

***การจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข