คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 8 เม.ย.65 ถึงวันที่ 8 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์
 
     
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัล "ต้นกล้านักวิจัย" จัดสรรสนับสนุนการทำโครงงานนิสิต จากสำนักบ่มเพราะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นแอลกอฮอล์สมุนไพรเพื่อยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus"