คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.65 ถึงวันที่ 16 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ศิษย์เก่า] คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
 
     

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ในการนี้ งานพัฒนานิสิตฯ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หรือสมัคร เพื่อพิจารณารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี มีความประพฤติเหมาะสม ตามคุณสมบัติที่กำหนด 5 ประเภท

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการและนวัตกรรม
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารจัดการ
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพ
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ผู้ที่สนใจจะเสนอชื่อ หรือสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดแบบเสนอชื่อพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามด้านที่เสนอ (ดังเอกสารแนบ) ส่งมายัง E-mail : somsak.sa@tsu.ac.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น https://drive.google.com/.../1Fmo.../view...
แบบเสนอชื่อและแบบรับรองการเสนอชื่อ (docx.) https://docs.google.com/.../1VzosfAIeePx2gRc8OM0z.../edit...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 083-3907211