คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ย.64 ถึงวันที่ 1 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับนิสิตใหม่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565