คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.64 ถึงวันที่ 11 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุกเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมใน แรงงานนอกระบบ
 
     

 การประชุมเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุกเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมใน แรงงานนอกระบบ

2021-08-11


          
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.วันเพ็ญ ทองสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยากรสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมกับงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ            ในการประชุมเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุกเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมใน แรงงานนอกระบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรม/ชุดกิจกรรม (Intervention) ป้องกันโรคจากการทำงานสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพกรีดยาง เขตสุขภาพที่ 12 ในพื้นที่นำร่อง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทองอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 
 
sex shop sex shop sex shop şişli escort bursa escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort taksim escort ortaköy escort beşiktaş escort bebek escort istanbul escort türbanlı escort