ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 5 ม.ค.64 ถึงวันที่ 5 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ศิษย์เก่า] ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกๆท่านสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
     

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกๆท่านสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ❤️️ #SafetyTSU

1. รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศ
คุณวิภาสิริ ดียิ่ง (IH2) บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานสงขลา

2. รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด.....คุณณัฐวลัย มากสวัสดิ์ (IH2)
บริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) โรงงานสงขลา....คุณวิภาสิริ ดียิ่ง (IH2)

3. รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย....คุณกมีล๊ะ บู่สะเม๊าะ (IH6)
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่....คุณนุชนารถ คงเทพ (IH1)
บริษัทอันวาร์ พาราวูด จำกัด .... คุณเขมทัต ศรีเจ้า (IH9)
บริษัท ซีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เมนเทนแน้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด....คุณพฤดี ปานแก้ว (IH5)
บริษัทบีเทค อินดัสตรี จำกัด .....คุณกนกกร แก้วศรีอ่อน (IH2)