ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
 
     

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงทะเบียนและเข้าร่วมส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ncttm.in.psu.ac.th