ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 23 ก.ค.63 ถึงวันที่ 23 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับกับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 
     

[นิสิต/อาจารย์] ขอแสดงความยินดีกับกับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

2020-07-23

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้ง 5 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"5th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2020) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านการประชุมทางไกล (GOOGLE MEET/ZOOM)วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563

เรื่อง สเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา
1. นางสาวดวงกมล จันทร์สงค์
2. นางสาวกัลย์กมล ฤทธิโสม
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา และนายวิทวัส หมาดอีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่อง ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากเนื้อเมล็ดมะขาม
1. นางสาวสุไฮนี ขาเดร์
2. นางสาวซุวารี เจ๊ะอาแว
โดยมีอาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ และอาจารย์ศิริรัตน์ ศรีรักษา เป็นที่อาจารย์ปรึกษา

เรื่อง ผลิตภัณฑ์พอกหน้าจากสารสกัดขมิ้นชัน
1. นางสาวฟาตีมา เกะรา
2. นางสาวซอบารียะห์ ลาเตะ โดยมีอาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ และอาจารย์ศิริรัตน์ ศรีรักษา เป็นที่อาจารย์ปรึกษา

บาคาร่า