ทุนการศึกษา/วิจัย
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.63 ถึงวันที่ 5 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [อาจารย์/บุคลากร] ขยาย - การสนับสนุนทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย
 
     

     ขยาย การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

 C เรื่อง การสนับสนุนทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  บัดนี้  - 7 กรกฎาคม 2563
      > ดาวน์โหลดเอกสาร

C เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคมในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2563
       > ดาวน์โหลดเอกสาร


ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่

นางเสาวลักษณ์ ขาวเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 081-1422725

สล็อต