ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 25 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันอายุยืนจัดทำสื่อเผยแพร่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยแนะนำการทำอโรมา 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” จากพืชสมุนใกล้บ้านแก่ผู้สูงอายุ
 
     

สถาบันอายุยืนจัดทำสื่อเผยแพร่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยแนะนำการทำอโรมา 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” จากพืชสมุนใกล้บ้านแก่ผู้สูงอายุ

2020-06-11

         สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แนะนำการทำอโรมา 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” จากพืชสมุนใกล้บ้านเพื่อผ่อนคลายและเหมาะกับการนำไปวางห้องต่างๆ ภายในบ้านทั้งยังเหมาะกับผู้สูงอายุ

อ่านต่อ : https://we.tsu.ac.th/?p=3709