อบรม/สัมนา
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 8 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [อาจารย์/นักวิชาการ] ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมฟังบรรยาย แนวคิด หลักการ ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Non-Degree ครั้งที่ 1
 
     

ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมฟังบรรยาย แนวคิด หลักการ ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Non-Degree ครั้งที่ 1

         ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมฟังบรรยาย แนวคิด หลักการ ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Non-Degree ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00น. ผ่านระบบ Webex โดย รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เครดิตฟรี