ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.63 ถึงวันที่ 20 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ความรู้เบื้องต้น ของการสอนแบบ E-Learning และเทคนิคการสอนแบบออนไลน์
 
     
อบรม ความรู้เบื้องต้น ของการสอนแบบ E-Learning และเทคนิคการสอนแบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 256320/05/2563 | เทคนิคการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
โดย ดร.มัฮดี แวดราแม

ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 


21/05/2563 | เทคนิคการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Classroom

โดย ดร.มัฮดี แวดราแม

ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์