ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.63 ถึงวันที่ 17 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันอายุยืนจัดทำโปรแกรมพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU
 
     

สถาบันอายุยืนจัดทำโปรแกรมพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU (โปรแกรมไอ้เท่ง)

2020-05-17 

          สถาบันอายุยืน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้จัดโครงการ วสก.ผู้สูงวัยร่วมใจออกกำลังกายต้านภัย COVID-19 โดยพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการทรงตัว ความจำ ความทนทานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต ร่วมกันคิดท่าเต้นเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ชื่อโปรแกรม "ไอ้เท่ง" เป็นการออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุ นวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะที่ทั้งสนุกสนาน สร้างความบันเทิง และการผ่อนคลาย ทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทรงตัว ความจำ ความทนทานของกล้ามเนื้อการหายใจ และการไหลเวียนโลหิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด 2 BE (Balance, Brain, Muscular Endurance, Cardiorespiratory Endurance) 60 PLUS – TSU โปรแกรมไอ้เท่งจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคระบาดไวรัสโควิด – 19