ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ก.พ.63 ถึงวันที่ 3 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ก้าวย่างสู่วิชาชีพ
 
     

โครงการ ก้าวย่างสู่วิชาชีพ

2020-02-03 | 

         ในวันที่ 31 มกราคม คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้จัดโครงการก้าวย่างสู่วิชาชีพขึ้น