ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
     

โครงการ การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

2020-01-31

          ในวันที่ 29 มกราคม 2563 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการ การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีคณาจารย์ภายในคณะและต่างคณะ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี 1 อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา