ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.63 ถึงวันที่ 15 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
     

กิจกรรมทำบุญสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2020-01-15

          ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดจัดทำบุญเลี้ยงพระขึ้น ณ ห้อ ปฏิบัติการทางการแพทย์ ชั้น 3 ตึกคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ