ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.62 ถึงวันที่ 21 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
 
     

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3 "

         เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3 " ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ณ ห้องประชุมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋