ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.62 ถึงวันที่ 20 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

2019-11-20

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดให้ส่วนงานระดับหลักสูตร ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างคณบดีกับหัวหน้าหลักสูตร และในพิธีได้มีคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมเป็นพยาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชาวดี 2 ชั้น 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง