ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 พ.ย.62 ถึงวันที่ 13 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพบปะสังสรรค์ และแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
 
     

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ และแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

2019-11-07

         เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ต้อนรับอาจารย์และแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก