คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 พ.ย.62 ถึงวันที่ 13 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] รับนิสิต ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS
 
     

รับนิสิต ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS

2019-11-12

         รับนิสิต ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS 4 หลักสูตร รวมจำนวน 195 ที่นั่ง (TCAS รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร 2-16 ธ.ค. 63)