ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.62 ถึงวันที่ 13 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเกียรติบัตร สถาบันอายุยืน รุ่นที่ 1
 
     

พิธีมอบเกียรติบัตร สถาบันอายุยืน รุ่นที่ 1

2019-09-12

         ด้วยในวันที่ 12 กันยายน 2562 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ได้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “อยู่ดีมีสุข อายุยืนยาว ด้วยวิถีสุขภาวะ" ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562