ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.62 ถึงวันที่ 13 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับเครือข่ายจากมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia
 
     

ต้อนรับเครือข่ายจากมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia

2019-08-30

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ต้อนรับตัวแทนจาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ที่ได้มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562