ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ส.ค.62 ถึงวันที่ 6 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 20ปี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
     

 กิจกรรม 20ปี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

2019-08-02

         ด้วยในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงได้จัดงานทำบุญครบรอบ 20 ปี วันสถาปณาของคณะฯ ขึ้น โดยมีลำดับการจัดกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจุบัน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ให้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อย