ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ส.ค.62 ถึงวันที่ 6 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม วันไหว้ครู คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
     

กิจกรรม วันไหว้ครู คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

2019-07-25

         ในวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ณ ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป โดยกิจกกรรมในครั้งนี้มีนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายในกิจกรรม ได้มีการประกวดพานในประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงามด้วย และยังมีการมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ให้แก่ อาจารย์เกรียงไกร บรรจงเมือง และกิจกรรมครั้งนี้ได้ผ่านไปอย่างอบอุ่น และเป็นความทรงจำดีๆให้แก่นิสิตทุกๆคนและคณาจารย์ทุกๆท่าน