คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.62 ถึงวันที่ 12 ก.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562
 
     

โครงการ เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562

2019-07-12

         ด้วยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการ "เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สะพานเอกชัย ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตรุ่นพี่ และนิสิต ชั้นปีที่ 1 และเป็นการสร้างความสามัคคี และฝึกความอดทนให้กับนิสิตใหม่