ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 11 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 11 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
     

ขอแสดงความยินดีกับฮีโร่นักกีฬาปันจักสีลัต นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2019-06-11

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับฮีโร่นักกีฬาปันจักสีลัตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" จำนวน 2 คน คือ นายณัฐดนัย อ่อนแก้ว และ นางสาวชลลดา เจยาคม นิสิตประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทีี่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง