ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับบุคลากรในหน่วยงานด้านสาธารณสุข และผู้สนใจ จำนวน 7 โครงการ รวมทั้งหมด 14 รุ่น เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะงานด้านสาธารณสุข

   9 ส.ค. 66  /   579

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญประชาสัมพันธ์ โครงการการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับบุคลากรในหน่วยงานด้านสาธารณสุข และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ ฯ จำนวน 7 โครงการ รวมทั้งหมด 14 รุ่น เพื่อความรู้ทักษะงานด้านสาธารณสุข และ สมาชิกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและที่ประชุมกรรมการสภา ฯ อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขสามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนน

โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้จากงบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือ เงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญ

หมายเหตุ : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยคะแนน จากสภาการสาธารณสุขชุมชน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนโครงการ ฯ ที่ท่านต้องการเข้าอบรม รายละเอียดดัง

Link แบบลงทะเบียน 
https://forms.gle/BpdiVrHm4cTGayCq5

**** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้ที่ คุณสิรินทร ทองต้ง โทร. 082-267-8931 และคุณอาทิตยา จันทระ โทร. 084-748-4250 ขอบคุณค่ะ